2018-05-21
Följande statistik avser endast unika besökare för www.jocom.se

2018-05-28
måndag
1
6%
6%
2018-05-27
söndag
2
12%
12%
2018-05-26
lördag
2
12%
12%
2018-05-25
fredag
1
6%
6%
2018-05-24
torsdag
4
24%
24%
2018-05-23
onsdag
3
18%
18%
2018-05-22
tisdag
4
24%
24%