2017-07-17
Följande statistik avser endast unika besökare för www.jocom.se

2017-07-24
måndag
1
6%
6%
2017-07-23
söndag
4
25%
25%
2017-07-22
lördag
4
25%
25%
2017-07-21
fredag
1
6%
6%
2017-07-20
torsdag
1
6%
6%
2017-07-19
onsdag
3
19%
19%
2017-07-18
tisdag
2
13%
13%